Wie zijn wij


De Michaëlschool ligt aan de Hercules Seghersstraat in de wijk Huizum in Leeuwarden. Wij zijn een Vrije School en
geven les geïnspireerd op het pedagogisch gedachtegoed van Rudolf Steiner. Onze school is aangesloten bij
Stichting Athena, net als 15 andere Vrije Scholen in Noord, Oost en Midden-Nederland.

Team


Ons team bestaat uit een hechte groep leerkrachten, onderwijsassistenten, ondersteuners en schoolleiding. Op
de Michaëlschool werken 14 leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, 1 IB-er, een administratief medewerker en
een schoolleider.

IKC

De Michaëlschool en de Stichting Kinderopvang Friesland vormen samen het Integraal Kind Centrum
Michaël. Kinderen van 1,5 tot 13 jaar kunnen bij ons terecht voor kinderopvang en onderwijs. Wij zijn een
bijzonder IKC, want wij werken vanuit de antroposofie, gebaseerd op ideeën van Rudolf Steiner. Ons IKC dat haar
deuren opent voor peuters, kleuters en basisscholieren en in de toekomst ook voor baby’s. Opvang en
vrijeschoolonderwijs vanuit één opvoedkundig en pedagogisch concept en werkend onder één dagelijkse leiding.
Inschrijving voor kinderopvang en BSO gaat via SKF. Zie de website voor contactgegevens en informatie.


https://www.kinderopvangfriesland.nl

MR


Op de Michaëlschool bestaat de Medezeggenschapsraad (MR) uit 1 leerkracht en 2 ouders. Deze samenstelling wisselt iedere 2 jaar. De MR vergadert elke 4 weken en de notulen verschijnen in het weekbericht. In de MR van de Michaëlschool zit namens de leerkrachtgeleding Roos Vreeman en namens de oudergeleding Deborah Tienstra en Cees Gauw. De MR is te bereiken via: MR@michaelschoolleeuwarden.nl

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.

Actueel 

Lees het laatste nieuws over de school.
Podcasts en blogs
Lees meer
Filmpje ‘onderwijs’
Lees meer
Kalender
Lees meer
Onderdeel van: