Ouders

Wat verwachten wij van onze ouders?

Het Vrije School-onderwijs kan niet zonder de harten, hoofden en handen van de ouders van onze leerlingen. Wij verwachten van onze ouders dat zij assisteren met vaklessen (zoals handenarbeid en handwerken), vervoer faciliteren voor excursies en een bijdrage leveren in de organisatie en uitvoering van de jaarfeesten, seizoensmarkten en andere
schoolactiviteiten. Naast een (passende) ouderbijdrage verwachten wij ook van ‘onze’ ouders dat zij nieuwsgierig zijn naar de antroposofie en zich hiermee willen verbinden. Op onze ouderavonden worden ouders door de leerkrachten meegenomen in de pedagogische ontwikkelingen en lesstof van hun kinderen en wij verwachten daarom openheid en
aanwezigheid.

Ouderbijdrage
Wij vragen aan alle ouders een jaarlijkse ouderbijdrage die wordt betaald naar draagkracht. Indien nodig kan over
de hoogte en de betaling van het bedrag een gesprek worden aangevraagd met de directie. De bijdrage is
essentieel voor de invulling van ons onderwijs en wordt o.a. gebruikt voor materialen en excursies.
Vanuit de ouderbijdrage wordt materiaal integraal ingekocht. Hierbij mag je denken worden aan: bijenwas,
penselen, metalen, zaden, wol etc. Ook buitenschoolse klassikale activiteiten zoals excursies in de natuur en
historische bezoeken vallen hieronder.

Michaël Academie
Speciaal voor ouders hebben wij de Michael Academie (in samenwerking met de Waldorf Academie). Hierin bieden wij een jaarprogramma waarin ouders zich op 5 zaterdagen in het jaar kunnen ontwikkelen en laten inspireren door de Vrije School en de antroposofie. Je kunt je alvast opgeven de start in september via https://everydaymommyday.com/waldorfacademie. Wees welkom!

Vertrouwenspersoon
Binnen de Michaëlschool hebben wij een vertrouwenspersoon die door leerlingen, leerkrachten en ouders
anoniem benadert kan worden. Haar naam is Maaike van Schoot en zij is kleuterjuf. In de hal van onze school
hangt een briefhuisje waar (eventueel anoniem) vragen en gebeurtenissen schriftelijk mogen worden gedeeld.

Schoolgids
Via deze link is onze schoolgids te bekijken. Hierin is informatie over schooltijden, lesopbouw en contactpersonen
te vinden.

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.

Actueel 

Lees het laatste nieuws over de school.
Podcasts en blogs
Lees meer
Filmpje ‘onderwijs’
Lees meer
Kalender
Lees meer
Onderdeel van: