skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

Lesstof in klas 1 (groep 3)

Als kinderen in de eerste klas komen, zijn zij over het algemeen zeer gemotiveerd om te leren. Ze zijn hongerig om zich kennis en vaardigheden eigen te maken.

De verwachtingen zijn groot, de kinderen staan open voor alle indrukken, elk woord van meester of juf nemen zij diepgaand in zich op. In de kleuterklas is de zelfstandigheid vaak gegroeid. Zouden zij zich in de eerste klas ook groot kunnen voelen?

In alles speelt de beleving een grote rol, de liedjes, de gebaren. Kinderen leren nog altijd vanuit het nabootsen, vanuit de herhaling. Het liefst doen zij alles nóg een keer!

In de eerste klas vormen sprookjes de vertelstof. Daarin komt een wereld naar voren waarin van alles mogelijk is, gecombineerd met een duidelijke scheiding tussen goed en slecht, wij en zij. De sprookjes vormen de leidraad door bijna alle vakken heen. Wanneer bijvoorbeeld de medeklinkers geleerd worden, kan er een sprookje verteld worden waar een slang in voorkomt. Uit het sissen en het slingerend voortglijden van de slang, ontstaat het begrip van de letter S, niet abstract maar als beeldteken. Vanuit datzelfde verhaal wordt overgestapt naar andere vakken. Een sprookje kan dan het uitgangspunt zijn voor bijvoorbeeld de schilderles.

Daarnaast wordt verder gewerkt vanuit de lees- en spellingsmethodiek van José Schraven.

Erbij komt Veilig Leren Lezen, een reguliere methode voor aanvankelijk lezen. In de kersttijd kunnen in principe alle kinderen lezen. Er is hard gewerkt!

Bij het leren tellen en eenvoudig rekenen worden allerlei bewegings-, stamp- en klapspelletjes gedaan.

Zo worden de bewerkingen geleerd en worden de tafels geoefend als waren het versjes en zijn ondertussen de lichamen van deze jonge kinderen lekker in beweging.

Tekenen, zingen, euritmie, muziek en schilderen worden beoefend. De kinderen krijgen wekelijks handwerken: ze leren breien en borduren. Vanaf de eerste klas krijgen de kinderen Fries en Engels aangeboden via versjes, liedjes en eenvoudige spelletjes.

Back To Top