skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

Lesstof in klas 4 (groep 6)

De vierde klas kenmerkt zich door een fase waarin de leerlingen zich bewust worden van de verandering tussen hun eigen binnenwereld en de buitenwereld. En ook van het feit dat de werkelijkheid niet altijd harmonisch is. Kinderen vinden in dit jaar een nieuwe verhouding tussen zichzelf en de wereld om hen heen.

Bij deze fase sluiten de verhalen uit de Noorse mythologie goed aan, waarin allerlei goden voorkomen elk met hun eigen vermogens en onvermogens.
In deze verhalen wordt de wereld geschapen uit een grote esdoorn die in het heelal groeit. Aan de voet van deze immense boom, wonen de drie godinnen die zich verbonden hebben met het verleden, het heden en de toekomst. Zij spinnen wol tot draden. Telkens wanneer er een draad wordt doorgesneden, sterft er een mens op aarde. De vrouw van het heden spint door en door en telkens wanneer er een nieuwe draad wordt aangeknoopt, wordt er op aarde een kindje geboren. Prachtige verhalen en een rijke voedingsbron die wij de kinderen meegeven.

In het rekenen doen de breuken hun intrede. Daarnaast oefenen de kinderen zich verder in het optellen, delen, vermenigvuldigen en aftrekken. Abstracte logica verschijnt.

Bij het taalonderwijs is dat de grammatica, de verleden-, tegenwoordige- en toekomende tijd en het voortgezet technisch lezen.
De dieren worden bij biologie onder de loep genomen.
Naast de wekelijkse gymnastieklessen is er schoolschaatsen in de winter.

Back To Top