Periode onderwijs

Op de Michaëlschool werken wij met een geïntegreerde onderwijsaanpak waarin de lesstof aansluit op zowel de
innerlijke ontwikkeling van het kind, als op vragen die het kind vanuit de buitenwereld bereiken. De
antroposofische visie op het mensbeeld, bestaande uit lichaam, ziel en geest vertaalt zich naar ons
periodeonderwijs. Dit onderwijs sluit in iedere klas aan op de ontwikkelingsfase van het kind. De vertelstof staat
hierbij centraal. Dit vraagt van de leerkracht een brede verbinding te maken met de kinderen.


Gedurende vier weken leren zij over een onderwerp als Taal, Heemkunde, Rekenen in klas 1,2,3 en ook
Dierkunde, Natuurkunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Meetkunde in klas 4, 5, 6. Tijdens de oefenuren wordt
hier verder mee geoefend en geautomatiseerd. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich helemaal kunnen verbinden
met de lesstof, omdat deze op verschillende manieren wordt aangeboden.


De leerstof wordt verwerkt in een periodeschrift door middel van denk, schrijf -en tekenkracht. Dit schrift is de
basis voor de oefenuren. Na vier weken wordt de periode afgesloten en is het schrift af. De lesstof is dan zowel
met het hoofd als met het lichaam verwerkt, door middel van beleving en beweging.


waarom wordt periodeonderwijs vaak direct in de ochtend gegeven?
Op dit magische moment van de dag zijn de kinderen extra ontvankelijk voor de verhalen en beelden die worden
aangeboden. Het nodigt de leerlingen uit een diepliggende verbinding te maken waardoor lesstof breder en
langer doorwerkt. Vooral in klas 1, 2, 3 is dit erg belangrijk. De klassen 4, 5, 6 krijgen later op de ochtend hun
periode-stof.

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.

Actueel 

Lees het laatste nieuws over de school.
Podcasts en blogs
Lees meer
Filmpje ‘onderwijs’
Lees meer
Kalender
Lees meer
Onderdeel van: