Klas 3

Het Oude Testament

In de 3e klas staat ‘thuis raken in de wereld om je heen’ centraal. Hoe leven en werken wij? Hoe leven en werken mensen die elders wonen? In de lessen wordt aandacht besteed aan vaardigheden en ambachten. Derde klassers wisselen nog heel sterk in hun verhouding tot autoriteit. Voortdurend worden volwassenen langs de graadmeter gelegd. Voor het eerst beginnen vriendschappen te ontstaan die veel langer duren en emotioneel dieper ingrijpen. In de vertelstof horen kinderen de verhalen uit het oude testament. Het gaat over geloof, volgen en de steeds verder
vorderende individualisering. Zo maken ze zich klaar voor de overgang van de derde naar de vierde klas.


PERIODES:

Taal
In de vier taalperiodes leren de kinderen met steeds meer afstand naar taal kijken en over taal spreken. De vulpen doet zijn intrede in de periode die de geschiedenis van het schrift behandelt. De geschreven verhalen worden langer en er zijn voorbereidende oefeningen voor het houden van boekbesprekingen en spreekbeurten. Dit jaar wordt er druk geoefend met de leestekens.

Rekenen
In de vier rekenperiodes wordt de getallenlijn uitgebreid tot 1000. Om goed te ‘voelen’ hoeveel dit is wordt er in tientallen en honderdtallen gelopen en gesprongen. Hierbij leren de kinderen geen rekenregels maar eigen ervaringen die het rekenwerk vergemakkelijken of verkorten. Hierdoor kunnen abstracte sommen door middel van handig rekenen worden opgelost. De tafels worden in deze klas nog steeds klassikaal geoefend, heen en terug. Het inzien van grote getallen door het maken van schattingen en meetopdrachten vind veelvuldig plaats.

Heemkunde
De twee heemkunde periodes behandelen oude ambachten en huizenbouw. De kinderen doorleven de ontwikkeling van
hut tot moderne woning met tekenen en het bouwen van miniatuur woningen. In deze periodes worden vaak uitstapjes
gemaakt naar bijvoorbeeld een smederij of het openluchtmuseum

VAKLESSEN:


Vormtekenen
Tijdens vormtekenlessen wordt er een beroep gedaan op de fijne motoriek, de vormkracht en het voorstellingsvermogen van de kinderen. In klas 3 staat de metamorfose van vormen en spiegeloefeningen centraal.


Euritmie
In de euritmie-lessen krijgen leerlingen onder begeleiding van pianospel bewegende verhalen aangeboden van de
euritmie-leerkracht. De verhalen staan centraal binnen de lesjaren. De bewegingen zorgen voor een goede integratie van de lesstof. Tijdens de lessen worden spiralen, lemniscaten, rust-oefeningen en ritmisch bewegingen beoefend.

Muziek
In de muzieklessen zijn spelen en luisteren met elkaar verbonden in afhankelijkheid. Het maken van muziek is zowel een individueel als een groepsproces. Dit maakt muziek bij uitstek tot een sociaal verschijnsel die tot uiting komt in het samen zingen, spelen en luisteren. Ook ons muziekonderwijs heeft een opbouw die aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. Klas 3 is onderdeel van de koorgroep in gezamenlijkheid met klas 2 en klas 1. Hiervoor wordt wekelijks geoefend in de grote zaal

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.

Actueel 

Lees het laatste nieuws over de school.
Podcasts en blogs
Lees meer
Filmpje ‘onderwijs’
Lees meer
Kalender
Lees meer
Onderdeel van: