skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

Lesstof in klas 3 (groep 5)

In de derde klas bestaat de vertelstof uit de oude ambachten en uit verhalen van het Oude Testament en de Joodse cultuur. Het eerste scheppingsverhaal wordt verteld. In latere jaren zullen tal van andere scheppingsverhalen uit andere culturen aan de kinderen worden verteld.

De kinderen beleven het verhaal van Noach en de ark en de eenzame tocht van Mozes en de zijnen door de woestijn. De figuur van Mozes weerspiegelt datgene wat de klas als groep doormaakt: in de derde klas wordt de groep echt stevig gevormd, evenals het Joodse volk tijdens de tocht op zoek naar een nieuw land.

De leestekens worden geoefend, woordsoorten worden benoemd. Bij rekenen wordt er gecijferd met tijd en geld en gemeten, de sommen gaan nu tot aan de duizend en er wordt voorbereidend naar de breuken gekeken. Bij de kunstzinnige vakken en het vreemde talenonderwijs komen de wekelijkse gymnastieklessen.

Back To Top