Wat bieden wij

De vrijeschoolpedagogie is gebaseerd op de antroposofie, die gegrondvest werd door Rudolf Steiner (1861-1925). De eerste vrijeschool werd in 1919 in Stuttgart opgericht voor de kinderen van de arbeiders van de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek, als onderdeel van de door de antroposofie geïnspireerde maatschappelijke vernieuwingsbeweging. Rudolf Steiner heeft aan de leraren en ouders van de eerste vrijeschool een visie op onderwijs en veel praktische adviezen gegeven. Deze aanwijzingen vormen nog steeds een bron van inspiratie voor de leerkrachten en zijn tevens de basis voor het leerplan.

Op Vrije Scholen wordt gewerkt met een geïntegreerde onderwijsaanpak waarin de lesstof aansluit op zowel de innerlijke ontwikkeling van het kind, als op vragen die het kind vanuit de buitenwereld bereiken. Wij hebben als doel de kinderen zich zo compleet mogelijk te laten ontwikkelen en bieden een brede lesstof aan waarin cognitieve en creatieve vakken even belangrijk zijn. De onderwijspedagogiek heeft als doel kinderen evenwichtig te laten opgroeien met een rijke kennis en beleving van verhalen, talen, beweging in samenhang met de door de overheid gestelde eisen voor rekenen en taal-onderwijs. 

Jaarfeesten

Op de Vrijeschool vieren wij de jaarfeesten, markeringspunten in het jaar, als een soort
kralenketting. Elke kraal is een feest en tezamen zijn zij de ketting die het jaar tot een geheel maakt.


Aan het begin van het schooljaar komt de zomer op zijn einde. We beginnen dus eigenlijk met het laatste jaarfeest, het oogstfeest of Michaëlsfeest. Dat vieren we op of rondom 29 september. De oogst wordt binnengehaald. De oogst van het land, maar ook de oogst van de zomer in onszelf. We keren ons weer naar binnen en wegen wat we mee willen nemen en los willen laten. Het verhaal van Sint Joris die de draak verslaat (of temt) past daar goed bij. Om het donker weer te aanvaarden, de koude winter en het binnen zijn, is ook wel moed nodig. De zomer was immers heerlijk warm, vrij en uitbundig buiten. Nu zullen de dagen
weer korter worden en zullen we veel meer binnen zijn. Op school doen wij allerlei spelletjes waarvoor moed en kracht nodig is (aan de overkant in het park) en we sluiten af met een feestelijke maaltijd waarin we de oogst verwerken.


Steeds stiller wordt het buiten. De bladeren vallen, de oogst is opgeborgen in de schuur en de dagen worden steeds korter. Als het dan november is, lijkt de zomer alweer lang geleden. Wij vieren het feest van Sint Maarten. De rijke man die zijn mantel deelt met de arme bedelaar. Er lijkt bijna geen licht meer te vinden en we ontsteken een eerste lichtje op weg naar Kerst. Eigenlijk zou je dat in een knol moeten doen, uit de donkere aarde, maar wij
kiezen meestal voor pompoenen. Die hollen we uit op school. We maken er soep van en
luisteren naar een verhaal. Soms wordt er door een klas een toneelstuk van Sint Maarten opgevoerd, maar dat is niet altijd zo. In de kleuterklassen maken de kinderen een eigen lampion en lopen we zingend langs de huisjes in de klas.


Dan begint de Advent. We bereiden ons voor op het grote Licht dat we met Kerst ontvangen. Het Kindje Jezus wordt geboren, maar in de natuur zou het de terugkeer van het licht
kunnen zijn, na het beleven van de kortste dag. Advent begint vier zondagen voordat het Kerst is. Daar is dus geen vaste datum voor.
Wij lopen op school de ‘Adventstuin’. Die eerste maandag in Advent is de school donker en stemmig, klinkt er muziek en ligt in de zaal een spiraal van kleine steentjes. In het midden staat een grote kaars. Een engel komt het licht ontsteken (een kind uit klas 6) en daarna mag elk kind zijn eigen kaars aan dat licht ontbranden. Iedere klas ‘loopt’ die spiraal en elk kind ‘haalt’ zijn eigen lichtje. Soms wordt er meegezongen met de muziek, soms zitten de
kinderen in stilte en groeit die lichtende spiraal, omdat elk kind zijn kaarsje op een eigen gekozen plekje neerzet. We kunnen rustig zeggen dat het hier om een magisch moment gaat.
Gek eigenlijk dat zo, aan het begin van de Advent ook een uitbundig feest plaatsvindt en wel het feest van Sint Nicolaas. Er worden cadeautjes gegeven en soms gepeperde gedichten

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.

Actueel 

Lees het laatste nieuws over de school.
Podcasts en blogs
Lees meer
Filmpje ‘onderwijs’
Lees meer
Kalender
Lees meer
Onderdeel van: