skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

Lesstof in klas 2 (groep 4)

In de tweede klas wordt de vertelstof gevormd door de fabels en heiligenlegenden.

Fabels schetsen de typisch menselijke karaktereigenschappen van mensen in verhalen die over dieren gaan. De humor over de menselijke tekortkomingen spreekt de tweedeklassers aan: ook zijzelf vertonen steeds duidelijker hun grapjes en (on)hebbelijkheden.

De heiligenlegenden zijn de verhalen over wonderen (denk aan het verhaal van Sinterklaas of Sint Maarten). Deze verhalen vertellen over hoe mensen innerlijk verder kunnen groeien door aan hun eigen ontwikkelpunten te werken en hun leven in dienst te stellen van iets hogers of iets diepers. In de komende jaren zullen de kinderen nog veel verhalen uit alle andere grote wereldgodsdiensten horen.

In taal en rekenen worden de vaardigheden uitgebreid en worden de onderwerpen verder uitgediept. Spelling, lezen en schrijfvaardigheden worden steeds belangrijker en veelvuldig geoefend.

Back To Top