skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

Lesstof in klas 6 (groep 8)

In het laatste schooljaar willen de leerlingen meer en meer argumenteren en beredeneren. Hoe horen de dingen, wat zijn de regels en wetten of wetmatigheden achter de dingen? Vaak wordt de leerkracht overstelpt met vragen en beweringen waarop de kinderen een kritische argumentatie wensen te horen.

In de zesde klas staan de Romeinen en de Middeleeuwen centraal. De Romeinen die de halve (bekende) wereld veroverden, passend bij de zesdeklasser, die aan de vooravond staat om een belangrijk deel van zijn eigen wereld te veroveren: de middelbare schooltijd.

De Middeleeuwen, met daarbinnen ruimte voor de biografie van Mohammed en de Islam.

Bij het rekenen gaat het om opgaven die meer met het praktische leven te maken hebben, zoals het berekenen van inhoud, procenten en rente. Bij de natuurkunde les verbazen de kinderen zich over de mysterieuze werking van magnetisme en elektriciteit. Tijdens het vormtekenen wordt de stap gemaakt naar de meetkunde. Vijf-, twaalf- en complexe vierentwintig-puntige sterren worden getekend. De passer wordt gebruikt, er wordt mee geconstrueerd.

Bij biologie komen nu de mineralen aan bod: duidelijke en geometrische vormen die aansluiten bij de meetkunde. Het logische denken van de zesdeklasser begrijpt de heldere wetmatigheden van het kristal.

Back To Top