Klas 6

De Romeinse tijd
In de zesde klas kondigt de pubertijd zich aan. De vanzelfsprekendheid van de wereld gaat verloren. Het goede overwint
niet altijd meer. Rechtvaardig zijn, consequent zijn, den de waarheid spreken staan hoog op de agenda van de
klassengesprekken. Dat wat waar is, is belangrijk. Of iets ‘echt gebeurd’ is, of iets meetbaar is, is van belang. Deze inzet
vraagt van de leerkracht een verandering in hun houding naar de kinderen toe, van autoriteit tot begeleider en bewaker
van processen. De vertelstof van de Romeinse tijd sluit hierbij aan. Als zesde-klassers zullen zij de wereld “veroveren” want
zij gaan na de zomer naar de middelbare school. Een volgende stap.

PERIODES:

Taal
De drie taalperiodes richten zich onder meer op het grammaticaal onderscheiden van woordsoorten en zich helder
uitdrukken op schrift in verschillende stijlen, zoals de briefvorm. In de zesde klas wordt er uitgebreid taalkundig en
redekundig ontleed. De kinderen maken kennis met lijdende en bedrijvende zinnen.
Er blijft veel aandacht voor het begrijpend lezen omdat dit ook in het vervolgonderwijs een grote rol blijft spelen. Het
schrijven van een recensie en een column zijn oefeningen waarbij de taalkundigheid van de kinderen wordt uitgedaagd.

Rekenen
In drie periodes rekenen staan sommen naar aanleiding van het praktische leven centraal. De breuken en procenten wordt
toepasbaar gemaakt aan de hand van geld en bankzaken.
Nieuw zijn de verhoudingstabellen en het rekenen met formules als inleiding op de algebra. Al doende leren kinderen de
voornaamste eigenschappen ontdekken van cirkels drie- en veelhoeken. De soorten vierhoeken (vierkant, rechthoek,
parallellogram, ruit, vlieger en trapezium) worden getekend.

Geschiedenis
In de twee geschiedenisperiodes speelt de vertelstof van de Romeinse cultuur en die van de Middeleeuwen een grote rol.
Hierbij wordt ook de link gelegd met hun invloed op deze tijd. Verder is er aandacht voor de confrontatie tussen de islam en
het christendom tijdens de kruistochten.

Biologie
In de periode mineralogie komen gesteenten en mineralen aan bod zoals kalk en graniet. Ook wordt er een begin gemaakt
met atmosferische verschijnselen zoals we die terugzien in het klimaat en het weer.

VAKLESSEN:


Vormtekenen
Tijdens vormtekenlessen wordt er een beroep gedaan op de fijne motoriek, de vormkracht en het voorstellingsvermogen
van de kinderen. In de zesde klas wordt gewerkt met meetkundige figuren en perspectief tekenen.

Houtbewerking
In het leren beheersen van verschillende technieken, het afmaken van het werk en het hanteren van natuurlijke materialen
zijn de drie ontwikkelingsgebieden -het denken, voelen en willen -terug te vinden. De leerstof van het vak houtbewerking is
gerelateerd aan de leerstof van de zesde klas. Er wordt gewerkt aan het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen aan de hand
van het gutsen van holle en bolle vormen.

Muziek
In de muzieklessen zijn spelen en luisteren met elkaar verbonden in afhankelijkheid. Het maken van muziek is zowel een
individueel als een groepsproces. Dit maakt muziek bij uitstek tot een sociaal verschijnsel die tot uiting komt in het samen
zingen, spelen en luisteren. Klas 6 is onderdeel van de koorgroep in gezamenlijkheid met klas 4 en klas 5. Hiervoor wordt
wekelijks geoefend in de grote zaal.

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.

Actueel 

Lees het laatste nieuws over de school.
Podcasts en blogs
Lees meer
Filmpje ‘onderwijs’
Lees meer
Kalender
Lees meer
Onderdeel van: