Aanmelden

Als u interesse hebt in de Michaëlschool dan is de eerste stap het invullen van een interesseformulier. Stuur ons dan een e-mail met onderstaande gegevens. U ontvangt een persoonlijke bevestiging van ontvangst. Let op: het ontvangen van deze email is geen automatische plaatsing op onze school. Uw kind wordt wel op de wachtlijst geplaatst.

Houdt u er rekening mee dat er op dit moment een aannamestop is.

Wanneer er plaats is voor uw kind, dan wordt u uitgenodigd om naar een informatie ochtend te komen, Dit is de eerste kennismaking met de school. Deze ochtenden zijn bedoeld voor de ouders zonder kinderen.

Wanneer u na de informatieochtend voor onze school kiest, nodigen wij u samen met uw kind uit voor een kennismakingsgesprek met onze IB-er Antine Tuininga en onze schoolleider Thijs Brandsma.

Hierna zal de juf of meester contact opnemen voor een diepgaander gesprek waarin ook praktische
afspraken besproken worden. Het volledige aannamebeleid staat binnenkort op deze website.

Interesseformulier:

Gegevens van het kind
Achternaam, voornaam en roepnaam
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geslacht
Eventuele bijzonderheden


Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of basisschool gegevens

Is het kind afkomstig van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf: Ja/nee
Is het kind afkomstig van basisschool: Ja/nee

Gegevens van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/basisschool:
Naam
Adres

In welke klas zit het kind nu?
Klas….

Informatie ouder/verzorger
Invullen voor beide ouders
Naam
Adres, postcode en woonplaats
Woonplaats
Mobiele telefoonnummer
E-mail


Vragen en of opmerkingen

Zijn er vragen of opmerkingen, stuur deze dan mee in de e-mail.
De bovenstaande gegevens kunt u versturen naar: administratie@michaelschoolleeuwarden.nl, t.a.v. Saapke Lemke- van der Goot.


Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.

Actueel 

Lees het laatste nieuws over de school.
Podcasts en blogs
Lees meer
Filmpje ‘onderwijs’
Lees meer
Kalender
Lees meer
Onderdeel van: