Antroposofisch onderwijs

Ons Vrije School onderwijs is geïnspireerd op de mensvisie en onderwijspedagogiek van Rudolf Steiner. Hij
stichtte in 1910 de eerste Freie Waldorf Schule in Stuttgart. In de jaren erna schreef hij een groot aantal
manifesten en gaf lezingen door heel Europa. De Vrije Scholen zijn de afgelopen honderd jaar over de hele wereld
opgericht. Het aantal stijgt nog steeds.


Op Vrije Scholen wordt gewerkt met een geïntegreerde onderwijsaanpak waarin de lesstof aansluit op zowel de
innerlijke ontwikkeling van het kind, als op vragen die het kind vanuit de buitenwereld bereiken. Wij hebben als
doel de kinderen zich zo compleet mogelijk te laten ontwikkelen en bieden een brede lesstof aan waarin
cognitieve en creatieve vakken even belangrijk zijn. De onderwijspedagogiek heeft als doel kinderen evenwichtig
te laten opgroeien met een rijke kennis en beleving van verhalen, talen, beweging in samenhang met de door de
overheid gestelde eisen voor rekenen en taal-onderwijs.


Er zijn wereldwijd 1.180 Vrije Scholen in 70 landen. In Nederland zijn er 120 Vrije Scholen waarvan 94 lagere
scholen en 26 middelbare scholen. De vraag naar Vrije School-onderwijs groeit enorm. In de afgelopen 10 jaar is
het aantal leerlingen in Nederland met 46% toegenomen. Wat wij vooral terugkrijgen is dat kinderen opgroeien in
harmonie met zichzelf en hun omgeving. Er gaan nu ongeveer 30.000 leerlingen naar een Vrije School verspreid
door heel Nederland.


Meer informatie over Vrije School onderwijs is te vinden op www.Vrijescholen.nl

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.

Actueel 

Lees het laatste nieuws over de school.
Podcasts en blogs
Lees meer
Filmpje ‘onderwijs’
Lees meer
Kalender
Lees meer
Onderdeel van: