skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl
Sint Maarten

Sint Maarten


11 november is de dag….dit jaar 9 november dat wij het feest van Sint Maarten vieren.
Als voorbereiding maken de kinderen in de klassen 1 tot en met 4, met hulp van de klassen 5 en 6, een mooi lichtje van een uitgeholde knol, wortel of biet of raap.

Willen alle ouders van klas 1 tot en met vier zorgen dat hun kind op maandag 5 nov., uiterlijk dinsdag een dergelijke aardvrucht bij zich heeft, want het versieren vraagt tijd en aandacht zodat we er graag tijdig mee willen beginnen. Een mesje meenemen en/of, nog beter: een meloenschepje, beiteltje of iets anders in die geest zou ook heel handig zijn.
Aan het einde van die dag, vrijdag 9 nov., zullen de kinderen van de lagere klassen met hun lichtjes langs de huisjes trekken die door klas 6 gemaakt zijn. De muziekgroep gaat zorgen voor de muzikale omlijsting.

De kleuters hebben hun eigen St. Maartenprogramma en hun ouders worden daarover geïnformeerd door de kleuterjuffen.

Authentiek vieren van Sint Maarten is best een klus
Eerst zwoegen, dan stralen.
Voor ouders, kinderen en leerkrachten is het authentiek vieren van Sint Maarten een hele klus. Eerst graaf je een knol uit: een suikerbiet, pastinaak, koolraap, knolselderij, (voeder)biet of winterwortel. Voorzichtig, want voor je het weet ben je er met je spade doorheen. Het uithollen van de vrucht is bepaald geen sinecure .Hoe laat je de wand dik genoeg om een mooi mandje te vormen voor je lichtje en wel zo dun dat het licht door de wand heen kan stralen? Een gat in de wand is zomaar gemaakt. De laatste opgave is het brandend houden van je kaarsje tijdens dit lichtfeest. Hoe bescherm je het kwetsbare vlammetje tegen zware herfstwindvlagen en voorzie je het tegelijkertijd van voldoende zuurstof?
Misschien symboliseren al deze opgaven tegelijk het “nut ”van zo’n aardlichtje als wegwijzer voor onze innerlijke overtocht van winterzon naar winterdonkerte. Het stralende schijnsel uit een St. Maartensknol is als een licht op het donkere pad, en ook een vonkje om je winterziel mee te ontsteken, opdat die niet verstrikt raakt of bevroren in de somberte van de kale natuur.
Een boven de grond gegroeide pompoen is ook prachtig als lampion, met zijn mooie oranje gloed. En ook een stuk eenvoudiger uit te hollen dan zo’n weerbarstige biet of knol. Maar een pompoen is een vrucht, geen knol. En draagt daarmee niet de symboliek van de verbinding tussen duisternis en licht, tussen warm en koud. Tussen eerst zwoegen, dan stralen. Voor die “oerbeleving” kun je toch het best gewapend met mesjes, beitels en lepels in de weer gaan met een aardvrucht. De langwerpige witte raap is een gemakkelijkere optie. Met een simpel waxineholletje bovenin schijnt hij toch mooi door en je kunt hem als een stoere kaars vasthouden.

Welke boodschap heeft Sint Maarten aan de mensen van deze tijd?
Alle kinderen lopen op Sint Maarten door weer en wind, in de duisternis langs de deuren, brengen hun lichtjes en zingen over geven en delen in de hoop iets lekkers te ontvangen.
Sint Maarten doet ons voor hoe je je rijkdom kunt delen met je naaste, zonder jezelf tekort te doen. Het zwaard van St. Maarten splijt als het ware de tijd in tweeën. De ene helft, het verleden met alle herinneringen en ervaringen, blijft voor onszelf. De andere helft, de toekomst, het nieuwe jaar met al wat wij met moed en vertrouwen tegemoet gaan, schenken wij aan onze plicht tegenover onszelf en onze medemens.
Zoals de oogst van het land nu binnen is, is je “zielenoogst” van het afgelopen jaar ook binnen. Het moment van overgang van verleden naar toekomst is het moment van bezinning, om te bekijken: wat heb ik goed gedaan, waar ben ik te kort geschoten en waar heb ik spijt van.

In dit tijdperk beginnen we ons bewust te worden van ons innerlijk licht dat we alleen kunnen ontwikkelen door eigen zielenkracht en dat we moeten uitdragen in de wereld buiten ons. Dit kleine vlammetje trachten we in onze uitgeholde biet brandend te houden, in de duisternis om ons heen waar een kleine windvlaag het al kan uitdoven, en we zingen:

Hier (in mij) woont een rijk man,
Die mij heel veel geven kan
Lang zal hij (in mij) leven,
Veel zal hij mij geven
Zalig zal hij sterven,
De hemel zal hij erven
God zal hem lonen
Met honderdduizend kronen
Met honderdduizend lichtjes an
Hier komt Sinte Maarten an.

Back To Top