skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

Wij beginnen de schooldag om 8.20 uur.

Kleuters worden door hun ouders via de kleuteringang om 8.15 uur naar de klas gebracht. De kleuters geven juf een hand en gaan op hun plekje in de kring zitten. Ouder mogen – buiten de kring blijvend- hun kind nog even een knuffel geven en nemen dan afscheid. Zij dragen er zorg voor dat om 8.25 uur de deur van kleuterlokaal dicht is en de juf kan beginnen.

De leerlingen en ouders van klas 1 t/m 6 komen ’s morgens op het grote plein. In de lente en zomer gaat de bel om 8.20 uur. In de herfst en winter luiden wij de bel om 8.15 uur, omdat de kinderen dan meer tijd nodig hebben voor het uittrekken van (regen)kleding.

Wanneer de bel luidt, verzamelen de leerlingen zich op het plein bij hun klassenleerkracht en gaan vervolgens per klas rustig naar binnen. Om 8.25 uur sluit de lokaaldeur en zijn de lessen begonnen.

Leerlingen die te laat zijn, bellen aan bij de hoofdingang. Laatkomers worden geadministreerd. Bij vaker dan drie keer te laat wordt een overleg gepland met ouders en leerplichtambtenaar.

De schooldag duurt tot 12.45 uur of tot 15.00 uur.

Weekrooster kleuters:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag tot 12.45 uur.
Oudste kleuters op dinsdag tot 14.45 uur

Weekrooster klas 1:
Maandag, woensdag, vrijdag tot 12.45 uur
Dinsdag, donderdag tot 15.00 uur

Klas 2 t/m 6:
Maandag, dinsdag, donderdag tot 15.00 uur
Woensdag, vrijdag tot 12.45 uur

 

Back To Top