skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

Oudergesprekken

Regelmatig en goed contact tussen ouders en leerkrachten versterkt de basis voor de ontwikkeling van het kind. Dit wordt ondersteund door de ouderavonden en thema-avonden.
In de loop van het schooljaar zijn er verschillende individuele gesprekken tussen ouders en leerkrachten.
De leerkracht voert minimaal twee keer per jaar oudergesprekken op school. Dat is in elk geval na een toetsronde (CITO), maar het kan ook vaker. Wanneer er zich problemen voordoen omtrent het gedrag of de prestaties van een kind zal er vaker overleg plaatsvinden.

Ouders kunnen altijd met een leerkracht een afspraak maken voor overleg over hun kind.

Back To Top