skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

Ouderbetrokkenheid

Binnen onze school hechten we grote waarde aan betrokkenheid van ouders. De oudergroep vormt als het ware de bedding van de school. Ouders ondersteunen, helpen, houden de lokalen schoon, bakken taarten, rijden heen en weer bij schoolreisjes, stellen kritische vragen, spiegelen ons en geven ons warmte en vertrouwen. Op die vruchtbare bodem bouwen wij de school. Samen staan wij zo rondom het kind. En op veler terrein werken wij samen met de ouders. We hebben elkaar bijvoorbeeld nodig wanneer er zorgen zijn om het kind; dan zoeken wij samen naar passende oplossingen. Met ouders samen organiseren we ook een groot aantal jaarfeesten. En er is een bibliotheekgroep, een tuingroep. En heel dankbaar zijn we ook met de muziekgroep die geheel uit ouders bestaat. Zij musiceren bij veel van de feesten en we worden er iedere keer weer zó blij van!

Al deze ouderbetrokkenheid houdt ons warm, levend en energiek.

Back To Top