skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

Ouderavonden

In elke klas worden ouderavonden gehouden, twee à drie keer per jaar. Op deze avonden vertelt de leerkracht over de kinderen en waar zij in de klas mee bezig zijn; hoe de klas er voor staat.
Vaak staat er ook een pedagogisch onderwerp op de agenda waarover de leerkracht iets vertelt. Bijvoorbeeld over de ontwikkelingsfase van de kinderen of de diepere betekenis van de vertelstof. Ook kan bijvoorbeeld een vakleerkracht worden uitgenodigd om te komen vertellen. Het is de plaats om van gedachten te wisselen over onderwerpen die ouders bezig houden, de leerkracht iets te vragen en het werk van de kinderen te bekijken. Er wordt ook veel praktische informatie gegeven over de gang van zaken in de klas.
Naast de ouderavonden per klas worden ook algemene ouderavonden georganiseerd voor de oudergroep in haar geheel. Een algemene ouderavond heeft altijd een thema dat voor alle ouders binnen de school interessant is, ongeacht de leeftijd van het kind.

Back To Top