skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

Onderwijs visie

Onderwijsvisie van de Michaëlschool

De Michaëlschool is een vrijeschool waar goed onderwijs wordt gegeven en waar vanuit een antroposofisch pedagogisch kader wordt gewerkt. Goed onderwijs betekent voor ons dat de leerlingen in de cognitieve vakgebieden naar kunnen presteren en dat zij op sociaal-emotioneel en kunstzinnig gebied zich evenwichtig ontwikkelen.

In ons lesmateriaal gebruiken wij zowel hedendaagse (reguliere) methodes als eigen gemaakt werkmateriaal. Computers worden ter ondersteuning van het onderwijs vanaf klas 2 (groep 4) ingezet.

Het antroposofisch kader betekent voor ons dat wij werken vanuit het pedagogisch gedachtegoed van Rudolf Steiner. Met ons brede onderwijspakket ondersteunen wij de ontwikkeling van het denken, het voelen en het willen. Door geïnspireerd les te geven, verbinden de leerlingen zich diepgaand met de lesstof.

De leerlingen krijgen de meeste vakken afgewisseld in blokken van 3 of 4 weken elke dag aan het einde van de ochtend. Wij noemen dat periodes en periode-onderwijs. De oefenuren taal en rekenen zijn aan het begin van de dag ingeroosterd. De kinderen zijn dan het meest wakker. De vaklessen en kunstzinnige verwerkingsvakken (talen, kunstvakken, gymnastiek) geven wij in principe in de middag. Hierdoor ontstaat een weloverwogen dagritme.

Back To Top