skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

Het onderwijs in de kleuterklassen

In de kleuterklassen wordt in de breedte gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen. Veiligheid en geborgenheid staan centraal. De kinderen beleven de seizoenen en de jaarfeesten intensief. In de nazomer worden bessen en appels geplukt en wordt jam en moes gemaakt. Maar de kinderen werken ook met letters en cijfers. Er wordt heen en teruggeteld, met letters gestempeld en  er worden boekjes gelezen. In het tweede kleuterjaar worden aan de hand van de methodiek van José Schraven de eerste stappen gezet op weg naar het leren lezen (www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl).

Elke dag van de week heeft een eigen activiteit, bijvoorbeeld schilderen, bakken of knutselen. De jaarfeesten zijn als gouden kralen in de ketting van dagen en weken. Ze helpen de kinderen het jaarritme te beleven. De mooi verzorgde seizoentafel, de seizoengebonden sprookjes en liederen versterken de beleving van het jaarritme.

De oudste kleuters die na de zomer naar de 1e klas zullen gaan, hebben één keer per week een lange schooldag. Op die middag kunnen de leidsters bijvoorbeeld een extra accent leggen op de ontwikkeling van de taakgerichtheid, de taal- en rekenvoorwaarden. De doorgaande leerlijn van de kleuterbouw naar klas 1 wordt op deze manier vormgegeven en geborgd. Grote kleuters die nog niet (helemaal) leerrijp zijn, kunnen op deze middagen extra zorg en aandacht hiervoor krijgen, zodat zij na de zomer allemaal klaar zijn voor de 1e klas

Back To Top