skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

De klassen

De Michaëlschool heeft drie kleuterklassen waarin kinderen van 4, 5 en 6 jaar zitten (groep 1 en 2 gemengd). Daarna hebben wij enkelstromige klassen: klas 1 t/m 6 (dat is groep 3 t/m 8). Op de vrijeschool is de kleutertijd nog echt kleutertijd: vanuit het spel wordt de ontwikkeling van de kinderen gevoed en begeleid. Ook de cognitieve ontwikkeling in taal- en rekenen.

Daarom spreken wij ook van ‘de kleuterklas’  en niet van groep 1 en groep 2. Na de kleutertijd gaan de kinderen naar de 1e klas: een grote overgang. Kinderen zijn er dan aan toe om in het onderwijs-leerproces te stappen. Wel is het zo dat er een doorgaande leerlijn zichtbaar is vanuit de kleuterklas naar klas 1. Datgene wat de kinderen zich in de kleuterklas hebben eigen gemaakt, geleerd hebben, nemen zij mee naar de 1e klas om zich er dan verder in te kunnen verdiepen.

Grootte van de kleuterklassen

Wij streven op onze school naar klassen van rond de 25 leerlingen. Deze groepsgrootte brengt voldoende diversiteit in de klas en biedt ruime mogelijkheden voor vriendschappen tussen de kinderen onderling.

Back To Top