skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

Kennismaken

Door middel van het versturen van een e-mail kunt u uw interesse kenbaar maken voor onze school. U ontvangt een persoonlijke bevestiging van ontvangst.
Daarna kan er een oproep voor een kennismakingsgesprek plaatsvinden.

Het versturen van deze e-mail is geen automatische plaatsing op onze school.

Voor het aanmelden van uw kind op onze school hebben wij de onderstaande gegevens nodig:

Gegevens van kind
Achternaam, voornaam en roepnaam
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geslacht
Eventuele bijzonderheden

Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of basisschool gegevens
Is het kind afkomstig van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf: Ja/nee
Is het kind afkomstig van basisschool: Ja/nee

Gegevens van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/basisschool:
Naam
Adres

In welke klas zit het kind nu?
Peutergroep
Kleuterklas (groep 1)
Kleuterklas (groep 2)
Klas 1 (groep 3)
klas 2 (groep 4)
klas 3 (groep 5)
klas 4 (groep 6)
klas 5 (groep 7)
klas 6 (groep 8)

Informatie ouder/verzorger
Invullen voor beide ouders
Naam
Adres, postcode en woonplaats
Woonplaats
Mobiele telefoonnummer
E-mail

Vragen en of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen, deze gelieve meesturen in uw e-mail.

De bovenstaande gegevens kunt u versturen naar administratie@michaelschoolleeuwarden.nl t.a.v. Saapke Lemke- van der Goot.

Back To Top