skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

Welkom

De Michaëlschool in Leeuwarden is een vrijeschool met inspirerend onderwijs. Een school waar kinderen plezier hebben in het leren en waar zij mogen zijn wie ze zijn. Waar bevlogen leerkrachten werken die met beide benen in de wereld van vandaag staan.

Evenwicht

Een school waar zowel ontwikkelingsgericht als opbrengstgericht wordt gewerkt. En dan opbrengstgericht in de brede zin van het woord: het gaat om de ontwikkeling van kunstzinnigheid, van het gevoelsleven, van taal en rekenen en de andere zaakvakken. Kortom: de brede opbrengst die evenwichtig onderwijs ons geeft.

Oriënteren

Ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind(eren) zijn van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Tijdens een kennismaking krijgt u ook een rondleiding door alle klassen. Zo kunt u zich een beeld vormen van de school, de manier van werken, de sfeer in de klassen en de uitstraling van het team.

Hier ontdek je jouw talent!

Ben je benieuwd wat er in Leeuwarden allemaal te doen is op sportief en creatief gebied? Of bied je zelf iets aan in de gemeente Leeuwarden en/of in een straal van 10 kilometer daarbuiten en zoek je de juiste wegen om dit bekend te maken? Meld je dan hier aan!

www.sjorsleeuwarden.nl

Een bijzonder schoolgebouw

Speciaal voor onze school heeft het gerenommeerde architectenbureau ONIX uit Groningen een prachtig en duurzaam schoolgebouw ontworpen. ONIX heeft voor ons een organisch gebouw gemaakt, waarin licht, warmte en duurzaamheid centraal staan. Een gebouw dat bewustzijn voor kwaliteit uitstraalt en een kindvriendelijke sfeer ademt.

Op de begane grond zijn administratie, leerlingenbibliotheek, de drie kleuterlokalen – met een eigen kleuteringang – en het lokaal van klas 1. Al deze klassen hebben vanuit het lokaal een openslaande deur naar een eigen stuk tuin. Daar kunnen de kinderen spelen, werken en onderwijs genieten.

Op de bovenverdieping zijn de hogere klassen, het handvaardigheidslokaal, de spreekkamers, de lerarenkamer, de kamer voor Interne Begeleiding / Remedial Teaching en de directiekamer. Langs de vide zijn (computer)werkplekken voor leerlingen ingericht.

Op het schoolterrein is ook een moestuin ingericht, waarin de kinderen tuinbouwonderwijs krijgen. Niet alleen met de neus in de boeken of achter de computer, maar ook samen met klasgenootjes met de spade in de grond.

Onderwijsvisie van de Michaëlschool

De Michaëlschool is een vrijeschool waar goed onderwijs wordt gegeven en waar vanuit een antroposofisch pedagogisch kader wordt gewerkt. Goed onderwijs betekent voor ons dat de leerlingen in de cognitieve vakgebieden naar kunnen presteren en dat zij op sociaal-emotioneel en kunstzinnig gebied zich evenwichtig ontwikkelen.

In ons lesmateriaal gebruiken wij zowel hedendaagse (reguliere) methodes als eigen gemaakt werkmateriaal. Computers worden ter ondersteuning van het onderwijs vanaf klas 2 (groep 4) ingezet.

Het antroposofisch kader betekent voor ons dat wij werken vanuit het pedagogisch gedachtegoed van Rudolf Steiner. Met ons brede onderwijspakket ondersteunen wij de ontwikkeling van het denken, het voelen en het willen. Door geïnspireerd les te geven, verbinden de leerlingen zich diepgaand met de lesstof.

De leerlingen krijgen de meeste vakken afgewisseld in blokken van 3 of 4 weken elke dag aan het einde van de ochtend. Wij noemen dat periodes en periode-onderwijs. De oefenuren taal en rekenen zijn aan het begin van de dag ingeroosterd. De kinderen zijn dan het meest wakker. De vaklessen en kunstzinnige verwerkingsvakken (talen, kunstvakken, gymnastiek) geven wij in principe in de middag. Hierdoor ontstaat een weloverwogen dagritme.

Back To Top